Tillbaka till Data & Privacy

Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter för arbetssökande

Denna information riktar sig till dig som ska lämna eller har lämnat information om dig själv vid en ansökan om en specifik tjänst eller spontanansökan på Kraftringen. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina uppgifter. På den här sidan kan du läsa om vår behandling av dina personuppgifter. 

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig som person. Exempel på typiska personuppgifter är namn, adress och personnummer. Även så kallade indirekta uppgifter som t.ex. IP-adress och foton räknas som personuppgifter. 

Vem ansvarar för hanteringen av dina uppgifter?

De personuppgifter vi samlar in eller som lämnas till oss kommer att behandlas inom Kraftringen Energi AB, inklusive helägda dotterbolag, av personer som arbetar med rekrytering. Det är Kraftringen Energi AB som är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen.

Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Att dina personuppgifter behandlas vid en rekryteringsprocess är nödvändigt om du ska bli anställd på Kraftringen. De personuppgifter vi samlar in eller som lämnas till oss används i syftet att matcha din talang och kompetens mot kravprofilen för tjänsten och för avidentifierad statistik.

 Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter?

 Den lagliga grunden för behandling av dina personuppgifter under rekryteringsprocessen är ditt samtycke. 

Vilka personuppgifter behandlar vi och varifrån kommer de?

  • Din ansökan – De personuppgifter som du själv lämnar till oss när du gör din ansökan på webbplatsen, ditt CV, personligt brev och övrig information såsom referenspersoner.
  • Referenser – Vid slutfasen av en rekrytering samlar vi in information från de referenspersoner som du själv lämnat till oss. Vi rekommenderar att du kontaktar referenspersonerna i förväg och informerar dem om att du har lämnat deras kontaktuppgifter till oss.
  • Bakgrundkontroll – Inför varje nyanställning genomförs en bakgrundkontroll av dig som slutkandidat, vilket är nödvändigt om du ska bli anställd på Kraftringen.  Syftet med kontrollen är att säkerhetsställa de uppgifter du uppgivit vid en ansökan. Bakgrundskontrollen görs alltid i slutskedet av en rekryteringsprocess och du som kandidat behöver alltid lämna ett skriftligt medgivande innan det genomförs. Informationen samlas in genom följande offentliga register: Skatteverket, Kronofogden, Sveriges domstolar och Transportstyrelsen. En genomförd bakgrundskontroll sparas i 14 dagar, därefter raderas det automatiskt. Vi samlar även in resultat från genomförd drog- och alkoholtest. Resultatet från denna test sparas i ett dygn, därefter raderas det automatiskt.
  • Personlighetstest – Du som slutkandidat genomför ett personlighetstest i syfte att ge rekryterande chef och dig bäst förutsättningar för ett samarbete. Resultatet från personlighetstest återkopplas till dig och blivande chef muntligt. Efter återkoppling raderas resultatet automatiskt.
  • Säkerhetsklassade tjänster – För vissa tjänster är vi enligt lag skyldiga att genomföra registerkontroll och säkerhetsprövning.
  • Rekryteringsföretag – Vid vissa rekryteringar samarbetar vi med rekryteringsföretag som kan komma att överlämna dina personuppgifter till oss.

Vi använder även cookies på vår hemsida. Läs mer här  om hur vi använder cookies

 Delar vi dina personuppgifter med mottagare utanför Kraftringen?

Dina personuppgifter kan komma att delas med mottagare utanför Kraftringen, vilka är följande:

  • Fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer – I vissa fall kan dina personuppgifter delas med fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer. Exempelvis vid en chefsrekrytering har Kraftringen förhandlings- och informationsplikt gentemot de ovannämnda organisationerna. Därefter kan det även vara nödvändigt att behandla dina personuppgifter vid hantering eller bemötande av rättsliga krav.
  • Leverantörer – Under en rekryteringsprocess använder vi oss av olika leverantörer, bland annat för IT-tjänster såsom rekryteringsverktyg, företagshälsovård och personlighetstester, vilket innebär att dina personuppgifter även delas med dem.
  • Externa rådgivare –  Om en rekryteringsprocess leder till en tvist eller rättsprocess är det nödvändigt att dina personuppgifter behandlas för Kraftringens hantering och bemötande av rättsliga krav, vilket kan innebära att uppgifterna delas med exempelvis jurister.

Kraftringen har med varje aktuell part tydligt avtal s.k. personuppgiftsbiträdesavtal för hur personuppgifterna ska hanteras i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Normalt sett sker inga överlämningar till parter utanför EU- eller EES-området. Om detta ändå sker så ser Kraftringen till att samtliga juridiska förutsättningar för detta är uppfyllda.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Kraftringen sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt.

Vid ansökan till en tjänst sparar vi dina personuppgifter under rekryteringsprocessen för den aktuella tjänsten. Efter avslutad rekrytering sparar vi dina uppgifter i upp till två år för att användas vid ett eventuellt överklagande av rekryteringen enligt t ex Diskrimineringslagen (2008:567). När den tiden har passerat kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras.

Vid inskickad spontanansökan direkt till Kraftringen eller via vår tjänst Connecta sparar vi också dina personuppgifter i två år från ansökan. När tiden har passerat raderas dina personuppgifter.

Statistik som inte innehåller personuppgifter sparas tillsvidare.

 Dina rättigheter

Du har alltid rätt att, utan kostnad, få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig i våra registreringssystem. För att få tillgång till informationen eller om du har frågor kring samtycke, rekryteringsprocessen och rekryteringssystem kontaktar du Kraftringens HR-enhet. Du har även i vissa fall rätt till s.k. dataportabilitet, d.v.s. rätt att få ut dina personuppgifter i ett allmänt användbart format och överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig. Detta avser endast de personuppgifter som du lämnat till oss.

 Skulle du tycka att någon uppgift är felaktig kontaktar du oss snarast så att vi kan rätta uppgifterna. Du kan även meddela oss om du vill begränsa eller invända mot hanteringen av dina personuppgifter eller vill förändra eller ta bort ditt samtycke eller vill att vi ska radera dina personuppgifter. Om du upplever att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt ber vi dig att kontakta Kraftringens HR-enhet eller Kraftringens dataskyddsombud Andreas Lindström, Foyen Advokatfirma. Kontaktinformation finns under Kontakt. Du kan även vända dig till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet i Sverige. 

Din rätt att dra tillbaka ditt samtycke

Du har rätt att när som helst dra tillbaka eller ändra ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Om du tar tillbaka ditt samtycke kan Kraftringen inte gå vidare med rekryteringsprocessen.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig

Kraftringen Energi AB är personuppgiftsansvarig och kan nås via e-post till hr@kraftringen.se eller via telefon 020-32 61 00 

Dataskyddsombud

Kraftringens dataskyddsombud är Andreas Lindström, Foyen Advokatfirma. Du når honom på andreas.lindstrom@foyen.se eller per telefon 040-661 56 44.

Jobbar du redan på Kraftringen?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@kraftringen.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor